Vertrouwenscommissie

Mocht u te maken krijgen met (signalen van) grensoverschrijdend gedrag dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.

Haspadie heeft afgesproken daarvoor door te verwijzen naar de vertrouwenscommissie van de Hervormde Gemeente, die bestaat uit mw. Hanneke Kunz- Dankers en dhr. Aldert van Duijn.

Vertrouwenspersonen zijn geen behandelaars, maar hebben geleerd om te luisteren. Wat u vertelt blijft binnen de wettelijke kaders tussen u en de vertrouwensvrouw of -man. Zij kunnen als u dat wilt helpen met het zoeken naar vervolgstappen. Alleen uzelf bepaalt wat u er verder mee wilt doen. Wilt u contact mail dan naar:
[email protected] of [email protected]