Een veilige organisatie

Stichting Haspadie KGK is zich ervan bewust dat hulpvragers zich in een kwetsbare positie bevinden. Daarom ondertekenen alle vrijwilligers de gedragsregels die we met elkaar hebben opgesteld, en wordt er vanaf najaar 2023 voor alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Jaarlijks komt het integriteitsbeleid aan de orde tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de vrijwilligers. Tevens zijn er vertrouwenspersonen aangesteld.

De gedragsregels vindt u hier: