ANBI

Stichting Haspadie K.G.K. (Johanniter Hulpgroep) is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Haspadie zijn dan ook aftrekbaar van de belasting.

De stuurgroep én de werkgroepen zijn vrijwilligers; ze ontvangen geen financiële vergoeding voor het werk dat ze doen. 
Wel krijgen alle vrijwilligers  met hun verjaardag en aan het eind van het jaar een kadobon.
Als de organisatie een donatie of gift ontvangt die expliciet voor de vrijwilligers is, dan wordt er indien mogelijk een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.  

Als ANBI zijn wij verplicht om inzage te geven in ons jaarverslag, en dat stellen wij u hierbij graag ter beschikking.


giftenWilt u de organisatie financieel ondersteunen?
Heel graag! Het kan via:

Haspadie Thuiszorg
Bankrekeningnummer: NL72 RABO 0391840541 t.a.v. Haspadie KGK JHG
Hier graag vermelden afdeling Haspadie Thuiszorg of
afdeling Haspadie Dagopvangactiviteiten (inloophuizen)

Haspadie Terminale Thuiszorg
Bankrekeningnummer: NL38 RABO 0332264335