Afdelingen

Thuiszorg-Terminale Thuiszorg-Dagopvangactiviteiten

Thuiszorg

voor hulp  in de thuissituatie als andere hulp of persoonlijke aandacht niet of nauwelijks voorhanden is.  

Terminale Thuiszorg

om het sterven in eigen woonomgeving mogelijk te maken

Dagopvangactiviteiten

voor een laagdrempelige mogelijkheid om elkaar te ontmoeten met de inloophuizen De  Ankerplaats , De Ontmoeting en De Haven 


Haspadie ThuiszorgDe vrijwilligers  van de Haspadie Thuiszorg:

  • verlenen tijdelijk vervangende of aanvullende hulp aan ieder die dat echt nodig heeft.
  • komen oppassen in noodgevallen,  maar ook om mantelzorgers te ontlasten.
  • brengen bezoekjes aan hen die aan huis gebonden zijn en weinig tot geen sociaal contact meer hebben
  • bezoeken hen die na verdriet geïsoleerd geraakt zijn
  • begeleiden naar arts , ziekenhuis, winkels e.d.
  • halen zo nodig medicijnen of een op dat moment onmisbare boodschap
  • klaren de nodige klusjes in en om het huis  wanneer er niemand is om te helpen
  • verrichten in noodsituaties licht huishoudelijk werk dat gedaan moet worden
  • etc, etc. 

 

Haspadie Terminale Thuiszorg


bedoelt het sterven in eigen woonomgeving mogelijk te maken en  mantelzorgers bij hun taken te ondersteunen en te ontlasten. Deze hulp gebeurt in nauwe samenwerking met de beroepsmatige zorg en de mantelzorg. 

Onze vrijwilligers volgen een basiscursus ziekenverzorging en tiltechniek en ontvangen bijscholingscursussen om dit werk te mogen en te kunnen doen. 

Als u van onze zorg gebruik wilt maken kunt u zelf, of via huisarts of wijkverpleging, contact  opnemen met de coördinatoren van de Haspadie Terminale Thuiszorg.

Hulpverleningstaken  door onze vrijwilligers zijn eenvoudige werkzaamheden: 
verzorgende taken: verschonen, helpen met eten en drinken en waken bij de stervende 
begeleidende taken : luisteren, meeleven, aanwezig zijn voor zowel de patiënt als familie, voorlezen op verzoek .
De vrijwilligers zijn dag en nacht inzetbaar.
Haspadie Dagopvangactiviteiten 


 
Haspadie biedt door de eigen inloophuizen De  Ankerplaats , De Ontmoeting en De Haven mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Eén keer in de maand wordt voor een klein bedrag soep met een broodje en een toetje geserveerd. 

Verder worden  vrijwilligers als gastvrouwen ingezet bij het groepswonen en kleinschalig wonen van 't Roefje in zorgcentrum Salem.

Daarnaast zijn zij actief  als maatje  bij De Reling (begeleid wonen) en bij activiteiten in het inloophuis van de Reling. 

 


Inloophuizen voor een bakje en praatje
openingstijden 10.00-11.45
1. De Ankerplaats (Jeugdhuis, Voorstraat 74) dinsdag- en donderdagmorgen
2. De Ontmoeting (Pniëlkerk, J. Bergmanstraat 1) dinsdag- en vrijdagmorgen
3. De Haven (Triumfatorkerk, P. Heinlaan 7) donderdagmorgen