De stichting Haspadie K.G.K.
(Johanniter Hulpgroep)

heeft zich ten doel gesteld vanuit een Christelijke levensvisie tijdelijk aanvullende of vervangende hulp, (respijt)zorg en aandacht te bieden aan iedereen die werkelijk om het hand zit. Ons werkgebied is de gemeente Katwijk aan Zee,  de vrijwilligers  zijn afkomstig uit verschillende protestants christelijke kerken.  


Alle hulp die we verlenen  is liefdedienst en daarom  gratis, alleen eventueel gemaakte onkosten moeten worden vergoed.                                                                                        
Het bestuur, c.q.de stuurgroep én de werkgroepen zijn vrijwilligers; ze ontvangen geen financiële vergoeding voor het werk dat ze doen. 
Wel krijgen alle vrijwilligers een kadobon met hun verjaardag. en aan het eind van het jaar een banketbakkersbon. Als zij daadwerkelijk zijn ingezet voor hulpverlening is er ook een VVV bon van 15,00. 
Als de organisatie een donatie of gift ontvangt die expliciet voor de vrijwilligers is, dan wordt er indien mogelijk een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.  

Haspadie vrijwilligerswerk  

 liefdedienst-afhankelijk werk- dankbaar werk- gezegend werk

Afdelingen

De Haspadie Thuiszorg

probeert in allerlei situaties en op velerlei manier te helpen als andere hulp/ zorg en of persoonlijke aandacht niet of nauwelijks voorhanden is. Deze dienstverlening kan ook ter ondersteuning van de mantelzorger aangevraagd worden.

Door middel van een intakegesprek wordt gekeken wat er nodig en mogelijk is. Daarna wordt een vrijwillig(st)ers benaderd of naar een nieuw in te zetten vrijwillig(st)er gezocht.

De vrijwillig(st)ers  van de Haspadie Thuiszorg:

 • verlenen tijdelijk vervangende of aanvullende hulp aan ieder die dat echt nodig heeft.
 • komen oppassen in noodgevallen bv. bij ziekte,  maar ook om mantelzorgers te ontlasten.
 • brengen bezoekjes aan hen die aan huis gebonden zij en weinig tot geen sociaal contact meer hebben
 • bezoeken hen die na verdriet geïsoleerd geraakt zijn.
 • begeleiden naar arts , ziekenhuis, winkels e.d.
 • halen zo nodig medicijnen of een op dat moment onmisbare boodschap
 • klaren de nodige klusjes in en om het huis  en er niemand is om te helpen
 • verrichten in noodsituaties licht huishoudelijk werk dat gedaan moet worden
 • etc, etc. 

De Haspadie Terminale Thuiszorg

bedoelt het sterven in eigen woonomgeving mogelijk te maken én zo nodig mantelzorgers bij hun taken te ondersteunen en te ontlasten. Deze hulp gebeurt in nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg (de arts en professionele zorgverleners) en de mantelzorg. 

Onze vrijwillig(st)ers volgden een basiascursus ziekenverzorging en tiltechniek en ontvangen bijscholingscursussen om dit werk te mogen en te kunnen doen. 

Als u van onze zorg gebruik wilt maken, moet u dit doorgeven aan de huisarts en wijkverpleging. Via hen, maar ook door u zelf kan contact worden opgenomen met de coördinatoren van de Haspadie Terminale Thuiszorg 

Hulpverleningstaken  door onze vrijwilligsters zijn eenvoudige werkzaamheden: 

 • verzorgende taken: verschonen, helpen met eten en drinken en waken bij de stervende 
 • begeleidende taken : luisteren, meeleven, aanwezig zijn voor zowel de patiënt als familie, voorlezen op verzoek .
 • er wordt ook 's nachts gewaakt als dat mogelijk is.


 De Haspadie Dagopvangactiviteiten 

zet vrijwillig(st)ers in waar mensen bij elkaar komen die het moeilijk vinden (zelfstandig) de dag door te brengen. Zo worden er vrijwillig(st)ers als gastvrouwen ingezet bij het groepswonen en Klein Schalig Wonen van 't Roefje in zorgcentrum Salem.

Zelf biedt de Haspadie door de inloophuizen De  Ankerplaats en De Ontmoeting mogelijkheden om elkaar en anderen te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie of thee.
Eén keer in de maand wordt voor een klein prijsje soep met een broodje en een toetje geserveerd. Zo bieden we de mogelijkheid om gezellig met anderen de maaltijd te houden.


Sinds oktober 2014 worden ook vrijwillig(st)ers ingezet bij De Reling (begeleid wonen) o.a als maatjes en ook bij activiteiten in het inloophuis van de Reling.