ANBI

Stichting Haspadie K.G.K. (Johanniter Hulpgroep) is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn daarom verplicht om inzage te geven in o.a. onze jaarstukken. Op deze pagina vindt u deze stukken.

Wilt u de organisatie financieel ondersteunen?
Heel graag! Het kan via:

Haspadie Thuiszorg
bankrekeningnummer: NL72 RABO 0391840541 t.a.v. Haspadie KGK JHG
Hier graag vermelden afdeling Haspadie Thuiszorg of 
afdeling Haspadie Dagopvangactiviteiten (inloophuizen)

Haspadie Terminale Thuiszorg
bankrekeningnummer: NL38 RABO 0332264335